ประเทศสิงคโปร์มีขนาด 710.0 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยู่ปลายทางใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ตำแหน่งของประเทศ สิงคโปร์บนแผนที่โลกนั้นหาได้ง่ายโดยตั้งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปทาง เหนือ 137 กิโลเมตรสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวัยออกเฉียงใต้และ มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐที่ปกครองตนเองโดยอิสระอื่นๆประวัติ ของประเทศสิงคโปร์นั้น ใน คศ.1819 ได้ถูกบุกเบิกโดยท่านเซอร์โธมัส แสตมฟอร์ดบิงส์เลย์ราฟเฟิล นักสำรวจชาวอังกฤษ ปัจจุบันประเทศสิงค์โปร์ได้พัฒนาเศรษฐกิจของตนเองไปอย่าง รวดเร็ว จนกลายเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในโลกจนได้รับการยกย่องว่าเป็น "เสือแห่งเอเซีย" นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้มีเอก ลักษณะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนเข้าไปในสิงค์โปร์กันตลอดปีอีก ด้วย

ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ได้สะดวกมากๆ มีสายการบินให้เลือกมากมายวันล่ะหลายเที่ยวบิน ตั้งแต่ระอินเตอร์ จนถึงประหยัด (โดยสายการบินหลักๆคือ Thai Airways, Singapore Airways, Cathay Pacific, Air Asia, Jet Star Airways, Tiger Airways) โดยใช้เวลาบินเพียง 2 ชั่วโมง

สภาพอากาศที่คงที่ไม่ว่าจะ วางแผนไปเดือนไหน ฤดูไหนก็สามารถเที่ยวประเทศสิงคโปร์ได้หมด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์กันอย่างไม่ขาด สาย พร้อมทั้งรัฐบาลของประเทศยังช่วยอำนวยความสะดวกในกับนักท่องเที่ยวในการ เข้ามาในประทศสิงคโปร์ได้ง่ายมากขึ้น การใช้การรักษาความปลอดภัยของด้านตรวจเช็คคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดเพื่อหลีก เลี่ยงปัญหาต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประทศสิงคโปร์

นอกจากนั้นรัฐบาลประทศ สิงคโปร์ยังใส่ใจให้ความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจของ ประเทศทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้า และเป็นประเทศที่สังคมมีความสามัคคีกันการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี นี้ทำให้ประทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ตื่นตัวอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ

ภาษา
ประเทศสิงคโปร์มาจากหลายเชื้อชาติดังนั้นจึงมีภาษาใช้ในประเทศ หลายภาษาโดยมีภาษาประจำชาติคือคือภาษามาเลย์ส่วนภาษาราชการจะใช้4ภาษาคือ จีนกลาง (แมนดาริน), มาเลย์, ทมิฬ และ อังกฤษที่เป็นภาษาที่ถูกใช้บ่อยมากที่สุดไม่ว่าจะในร้านค้า, ตลาด, โรงแรม, แท็กซี่ และภัตตาคาร ต่างๆ

ประเพณีวัฒนธรรม
ประทศสิงค์โปร์มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน ชาวมาเลย์, ชาวชาวอินเดียและชาวตะวันตก  จึงทำให้ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของประเทศเป็นลักษณะผสมระหว่างจีนมาเลเซียและ อินเดียผสมกลมกลืนกันไป  ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติยังก่อนให้เกินสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง ชุมชนของเชื้อชาติต่าง ๆอาทิเช่น  ชุมชนชาวจีนเรียกว่า China Town, ย่านคนมาเลย์  เรียกว่า Kampong Glam, ย่านคนเชื้อสายอินเดีย Little India, ย่านแขกอาหรับ Arab Street, หรือ Holland Village เป็นต้น

 
     

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747