ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์นั้นมีสภาพภูมิอากาศคล้ายกับประเทศไทย ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ 23 - 32องศาเซลเซียน  สภาพภูมิอากาศทั่วไปถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสภาพภูมิอากาศแบบป่าเขตร้อนและมี ฝนตกชุก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ

     - ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์– ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-32 องศาเซลเซียน  
     - ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-30องศาเซลเซียน  

ประเทศสิงคโปร์ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศมีความคง ที่อยู่ตลอดปีด้วยภูมิอากาศสม่ำเสมอแบบนี้ จึงเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ได้ตลอดปี

 
     

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747